Các ngữ pháp tiếng Anh tiểu học lớp 4 theo chương trình chuẩn

 Việc học ngữ pháp tiếng Anh tiểu học lớp 4 đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện kỹ năng ngôn ngữ và xây dựng nền tảng vững chắc cho việc học tiếng Anh ở các cấp cao hơn. Hiểu rõ những quy tắc ngữ pháp sẽ giúp các em xây dựng câu (nói hoặc viết) một cách thành thạo và chính xác. Với mục tiêu này, Pasal Junior muốn giới thiệu đến các em bộ ngữ pháp học tiếng Anh tiểu học lớp 4 hoàn chỉnh để giúp việc tiếp thu kiến thức trở nên hiệu quả hơn.

Học tiếng Anh lớp 4 với các cấu trúc câu cơ bản

Dưới đây là một số cấu trúc cơ bản trong chương trình học tiếng anh tiểu học lớp 4: 

Cấu trúc câu chào hỏi và nói lời tạm biệt

Chào hỏi và tạm biệt là những phần quan trọng trong giao tiếp hàng ngày. Đối với học sinh lớp 4, việc chào hỏi người lớn như ông bà, ba mẹ và thầy cô thể hiện sự tôn trọng. Với bạn bè, chào hỏi trở thành một lời chào thân mật, thoải mái hơn. Dưới đây là một số mẫu câu chào hỏi phổ biến:

Mẫu câu

Dịch nghĩa

Good morning

Xin chào (khi gặp nhau buổi sáng)

Good afternoon

Xin chào (khi gặp nhau buổi chiều)

Good evening

Xin chào (Khi gặp nhau buổi tối

Nice to meet you

Rất vui khi được làm quen với bạn (Khi gặp nhau lần đầu)

Nice to see you again

Rất vui khi gặp lại bạn

Goodbye/ Bye/ Bye-bye

Tạm biệt

See you tomorrow

Hẹn gặp lại bạn vào ngày mai

See you later

Gặp lại sau nhé

Good night

Chúc ngủ ngon

 

Cấu trúc học tiếng anh lớp 4 hỏi và trả lời về quốc tịch

 

Cấu trúc học tiếng anh lớp 4 hỏi và trả lời về quốc tịch

Dưới đây là những cấu trúc học tiếng anh tiểu học lớp 4 giúp trẻ dễ dàng làm quen với bạn bè người nước ngoài:

Phân loại

Mẫu câu

Dịch nghĩa

Hỏi và trả lời bạn đến từ quốc gia nào

 

Where are you from?

Bạn đến từ đâu thế

I am from/ I’m from + (name of country)

Mình đến từ + Tên quốc gia

Hỏi bạn đến từ quốc gia và thành phố nào

 

Where in + (name of country)?

Bạn đến từ thành phố nào của + Tên quốc gia

(Place.)

Tên thành phố đó

Hỏi và trả lời về quốc tịch

 

What nationality are you?/  What’s your nationality?

Quốc tịch của bạn là gì vậy?

I am/ I’m + (nationality)

Mình là người + Quốc tịch

 

Cấu trúc câu hỏi và trả lời về thứ + các hoạt động trong tuần

Phân loại

Mẫu câu

Dịch nghĩa

Hỏi và trả lời hôm nay là thứ mấy?

 

What day is it today?

It’s + (name of the day). 

(It’s + (thứ trong tuần).)

 Today is + (name of the day)

 

Hôm nay là thứ mấy?

Nó là + thứ trong tuần

Hôm nay là + thứ trong tuần

What day is it?

It’s + (name of the day)

Hôm nay là thứ mấy?

Nó là + thứ trong tuần

Bạn làm gì vào ngày nào hàng tuần

What do you do on + (Name of the day)

Ex: What do you do on Tuesday?

Bạn làm gì vào + ngày trong tuần

Bạn làm gì vào ngày thứ ba thế?

Hỏi đáp về buổi học/ môn học tiếp theo

 

When is the next + subject + class

Khi nào đến buổi học + Tên môn tiếp nhỉ?

It is on + …

Nó vào thứ + Tên thứ trong tuần

Hỏi đáp có môn học nào đó vào thứ mấy trong tuần

What do we have on + …

Chúng ta có những môn học nào vào thứ…?

 

Cấu trúc hỏi ai đó có thể làm gì

Phân loại

Mẫu câu hỏi/ trả lời/ ví dụ

Dịch nghĩa

Hỏi ai đó có thể làm gì?

What + can + … + do?

What can she do?

… có thể làm được gì?

Cô ấy có thể làm gì?

 

… + can + V

She can play the guitar

… có thể…

Cô ấy có thể chơi đàn ghi-ta đó

Hỏi ai đó có thể làm việc gì đó cụ thể không?

 

Can + … + V

Can she play the guitar?

… có thể… không

Cô ấy có thể chơi đàn ghi-ta không nhỉ?

Yes, S can/ No, S can’t. 

Yes, she can/ No, She can’t.

 

Có,… có thể!/ Không, … không thể!

Vâng, cô ấy có thể/ Không, cô ấy không thể

 

Cấu trúc câu hỏi và trả lời về thời gian

Phân loại

Mẫu câu

Dịch nghĩa

Làm gì lúc mấy giờ?

 

What time do you + (Verb)?

What time do you go to school? 

Bạn… lúc mấy giờ?

Bạn đi đến trường lúc mấy giờ thế?

I + (Verb) + at + (time).

I go to school at 6.50

Mình… lúc…

Mình đến trường lúc 6 giờ 50 phút.

Hỏi và trả lời về thời gian

 

What time is it?

Bây giờ là mấy giờ nhỉ?

It’s + (number) + o’clock

a.m/ p.m.

Bây giờ là… sáng/ chiều.

Cấu trúc câu hỏi và trả lời về nghề nghiệp của thành viên trong gia đình

Cấu trúc câu hỏi và trả lời về nghề nghiệp của thành viên trong gia đình

Phân loại

Mẫu câu

Dịch nghĩa

Hỏi ai đó trong gia đình làm gì?

 

What does your (family member) do?

(Ai đó trong gia đình) bạn làm nghề gì?

What’s his/ her job? 

Nghề nghiệp của (ai đó trong gia đình bạn) là gì?

Trả lời nghề nghiệp của người thân trong gia đình

He/ She is a …

(Ai đó trong gia đình) mình là….

 

Cấu trúc hỏi về sở thích của ai đó

Phân loại

Mẫu câu

Dịch nghĩa

Cách hỏi và trả lời đồ ăn yêu thích của ai đó

 

What is + your/ his/ her + favourite food?

It’s…

Đồ ăn yêu thích của bạn/ anh ấy/ cô ấy là gì?

Đó là…

My/ His/ Her + favourite food is +

Đồ ăn yêu thích của tôi/ anh ấy/ cô ấy là ….)

Hỏi và trả lời đồ uống yêu thích của ai đó

 

What is + your/ his/ her + favourite drink?

It’s…

Đồ uống yêu thích của bạn/ của anh ấy/ của cô ấy là gì?

Đó là

My/ His/ Her + favourite drink is + (name of drink)

Đồ uống yêu thích của tôi/ của anh ấy/ của cô ấy là …

Cách mời ai dùng đồ ăn/ đồ uống

 

Would you like some…

Bạn có muốn ăn/ uống một chút … không?

Yes, please.

No, thanks/ No, thanks. I’d like some …

Vâng, mình xin nhé.

Không, mình cảm ơn/ Không,cảm ơn. Mình muốn một chút… được không?

 

Cấu trúc rủ ai đến địa điểm nào đó

Phân loại

Mẫu câu

Dịch nghĩa

Rủ ai đó đi đâu cùng

Let’s go to the + …

Good idea!/ Great idea!/ Sorry. I’m busy./ Sorry. I can’t.

Hãy đi đến… thôi

Ý kiến hay đó/ Xin lỗi mình bận/ Xin lỗi, mình không thể đi

Muốn làm gì

… + want/ wants to +

… muốn…

Lý do đi đến 1 địa điểm

 

Why do/ does … want to go to…?

Tại sao … lại muốn đi đến …

Because … want/ wants to …

Bởi vì… muốn…

 

Cấu trúc câu hỏi và trả lời về số điện thoại của ai đó

  • Hỏi: What’s your/ his/ her/ somebody’s phone number? (Số điện thoại của bạn/ anh ấy/ cô ấy là gì?
  • Trả lời: It’s…

Ví dụ: What’s your phone number? It’s 012345678

Cấu trúc hỏi đáp ai đó làm gì trong tương lai

Phân loại

Mẫu câu

Dịch nghĩa

Hỏi và trả lời bạn sẽ đi đâu

Where are you going…

Bạn sẽ đi đâu + thời điểm tương lai

Hỏi và trả lời bạn sẽ đi cùng với ai

Who are you going with?

Bạn sẽ đi cùng với ai

 

Phương pháp học tốt ngữ pháp tiếng Anh tiểu học lớp 4

Để học tốt ngữ pháp tiếng Anh, học sinh có thể áp dụng một số phương pháp hữu ích:

Đọc sách giáo trình và tài liệu liên quan

Sách giáo trình tiếng Anh lớp 4 theo chương trình chuẩn cung cấp kiến thức và bài tập ngữ pháp. Học sinh nên đọc kỹ và làm các bài tập để rèn kỹ năng ngữ pháp của mình.

Sử dụng các ứng dụng và trò chơi học ngữ pháp trực tuyến

Có nhiều ứng dụng và trò chơi trực tuyến được thiết kế đặc biệt để giúp học sinh rèn kỹ năng ngữ pháp một cách thú vị và tương tác. Việc sử dụng các công cụ này có thể tăng cường sự hứng thú và giúp học sinh ôn tập và áp dụng ngữ pháp một cách hiệu quả.

Phương pháp học tốt ngữ pháp tiếng Anh tiểu học lớp 4

Tham gia các lớp học hoặc khóa học trực tuyến

Học sinh có thể tham gia các lớp học tiếng anh tiểu học lớp 4 hoặc khóa học trực tuyến với giáo viên chuyên môn để hướng dẫn và giải đáp thắc mắc về ngữ pháp. Việc học cùng giáo viên và các bạn cùng lứa tuổi cũng tạo điều kiện để học sinh thực hành và cải thiện kỹ năng ngôn ngữ.

Tạo ra môi trường tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày

Học sinh nên thực hành sử dụng ngữ pháp tiếng Anh trong các tình huống thực tế, như giao tiếp với bạn bè hoặc gia đình. Việc thực hành ngữ pháp trong môi trường thực tế sẽ giúp học sinh làm quen và áp dụng ngữ pháp một cách tự nhiên.

Làm bài tập và kiểm tra định kỳ

Học sinh nên thực hiện các bài tập và kiểm tra định kỳ để kiểm tra và củng cố kiến thức ngữ pháp. Việc thực hành thường xuyên sẽ giúp học sinh ghi nhớ và ứng dụng ngữ pháp một cách linh hoạt.

Lời kết 

Trên đây là một số kiến thức ngữ pháp quan trọng và gợi ý hữu ích để học sinh tiếp cận và học tiếng Anh tiểu học lớp 4 hiệu quả hơn. Hy vọng các em sẽ có thêm một nguồn tài liệu học tiếng Anh hữu ích.

Có thể bạn quan tâm

[Ebook + Audio] Top 10 truyện tiếng Anh cho trẻ em từ 3-6 tuổi học vựng hiệu quả 

[Ebook + Audio] Top 10 truyện tiếng Anh cho trẻ em từ 3-6 tuổi học vựng hiệu quả 

Nội dung chínhHọc tiếng Anh lớp 4 với các cấu trúc câu cơ bảnCấu trúc câu chào hỏi và nói lời tạm biệtCấu trúc học tiếng anh lớp 4...

Đọc tiếp
[PDF] TOP 5 Bộ giáo trình tiếng Anh cho trẻ em tiểu học

[PDF] TOP 5 Bộ giáo trình tiếng Anh cho trẻ em tiểu học

Nội dung chínhHọc tiếng Anh lớp 4 với các cấu trúc câu cơ bảnCấu trúc câu chào hỏi và nói lời tạm biệtCấu trúc học tiếng anh lớp 4...

Đọc tiếp
Tổng hợp 10 trang web học tiếng Anh online chất lượng cho bé tại nhà

Tổng hợp 10 trang web học tiếng Anh online chất lượng cho bé tại nhà

Nội dung chínhHọc tiếng Anh lớp 4 với các cấu trúc câu cơ bảnCấu trúc câu chào hỏi và nói lời tạm biệtCấu trúc học tiếng anh lớp 4...

Đọc tiếp
7 Quy tắc dạy tiếng Anh cho trẻ theo phương pháp Effortless English

7 Quy tắc dạy tiếng Anh cho trẻ theo phương pháp Effortless English

Nội dung chínhHọc tiếng Anh lớp 4 với các cấu trúc câu cơ bảnCấu trúc câu chào hỏi và nói lời tạm biệtCấu trúc học tiếng anh lớp 4...

Đọc tiếp
Phân loại các cấp độ tiếng Anh cho trẻ em theo năng lực

Phân loại các cấp độ tiếng Anh cho trẻ em theo năng lực

Nội dung chínhHọc tiếng Anh lớp 4 với các cấu trúc câu cơ bảnCấu trúc câu chào hỏi và nói lời tạm biệtCấu trúc học tiếng anh lớp 4...

Đọc tiếp
[Update] Bài tập tiếng Anh về Chủ đề Thời tiết cho trẻ em

[Update] Bài tập tiếng Anh về Chủ đề Thời tiết cho trẻ em

Nội dung chínhHọc tiếng Anh lớp 4 với các cấu trúc câu cơ bảnCấu trúc câu chào hỏi và nói lời tạm biệtCấu trúc học tiếng anh lớp 4...

Đọc tiếp
Đăng ký thi Flyers như thế nào? Toàn bộ thông tin về kỳ thi

Đăng ký thi Flyers như thế nào? Toàn bộ thông tin về kỳ thi

Nội dung chínhHọc tiếng Anh lớp 4 với các cấu trúc câu cơ bảnCấu trúc câu chào hỏi và nói lời tạm biệtCấu trúc học tiếng anh lớp 4...

Đọc tiếp
5 Cách học tiếng Anh cùng con hiệu quả ba mẹ cần biết

5 Cách học tiếng Anh cùng con hiệu quả ba mẹ cần biết

Nội dung chínhHọc tiếng Anh lớp 4 với các cấu trúc câu cơ bảnCấu trúc câu chào hỏi và nói lời tạm biệtCấu trúc học tiếng anh lớp 4...

Đọc tiếp
[A-Z] Ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh lớp 3 – Global Success

[A-Z] Ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh lớp 3 – Global Success

Nội dung chínhHọc tiếng Anh lớp 4 với các cấu trúc câu cơ bảnCấu trúc câu chào hỏi và nói lời tạm biệtCấu trúc học tiếng anh lớp 4...

Đọc tiếp
TOP 15 bài nhạc tiếng Anh cho trẻ em phổ biến dễ thuộc nhất

TOP 15 bài nhạc tiếng Anh cho trẻ em phổ biến dễ thuộc nhất

Nội dung chínhHọc tiếng Anh lớp 4 với các cấu trúc câu cơ bảnCấu trúc câu chào hỏi và nói lời tạm biệtCấu trúc học tiếng anh lớp 4...

Đọc tiếp
Tất tật điều cần biết về các chứng chỉ Cambridge

Tất tật điều cần biết về các chứng chỉ Cambridge

Nội dung chínhHọc tiếng Anh lớp 4 với các cấu trúc câu cơ bảnCấu trúc câu chào hỏi và nói lời tạm biệtCấu trúc học tiếng anh lớp 4...

Đọc tiếp
Về đầu trang

Đăng ký nhận tư vấn