Các bài luận tiếng Anh đơn giản cho trẻ em theo chủ đề kèm tài liệu

Viết luận vốn đã là một bài tập khó thì đối với trẻ lại càng khó khăn hơn. Vậy làm thế nào để đáp ứng đủ các yếu tố để có một bài luận hay. Hãy cùng Pasal Junior tổng hợp các bài luận tiếng Anh đơn giản cho trẻ em theo chủ đề kèm tài liệu ngay trong bài viết dưới đây nhé!

1. Các bước viết bài luận tiếng Anh đơn giản cho trẻ em

1.1. Bước 1: Xác định loại bài

Trước khi bắt đầu viết một bài luận, các con cần phải xác định rõ thể loại bài mà mình định viết là gì. Thông thường, có 4 loại bài luận tiếng Anh chính các con hay có thể viết bao gồm:

 • Tường thuật (Narrative)
 • Thuyết trình (Persuasive)
 • Phân tích (Expository)
 • Miêu tả (Descriptive)

1.2. Bước 2: Lên ý tưởng cho bài luận

Đây là bước quan trọng để thiết lập một bài viết hay, logic hoàn chỉnh. Hãy hướng dẫn con bắt đầu viết các ý tưởng ra giấy và chọn lọc các ý hay nhất để đưa vào bài. 

Tất cả những gì con cần có để thực hiện bước này là một tờ giấy và một cây bút. Sau đó, con cần viết ra những từ khóa hay bất kỳ điều gì có liên quan đến bài luận của mình. Ở bước này, con chưa cần quá chú ý đến những yếu tố như trình tự sắp xếp ý hay chính tả, mà hãy chỉ tập trung vào việc diễn tả ý tưởng.

1.3. Bước 3: Xây dựng dàn ý 

Sau khi đã có đầy đủ ý thường, bước kế tiếp theo con cần làm là sắp xếp lại những ý tưởng vừa được liệt kê trên giấy theo một trình tự phù hợp. Trong đó, con có thể phát triển thêm những ý phụ, bổ sung cho ý tưởng chính mà mình đã lọc ra. Một dàn ý hoàn chỉnh sẽ bao gồm các phần như sau: 

 • Mở bài – Introduction 
 • Thân bài – Body
 • Luận điểm 1 và các ví dụ minh họa 
 • Luận điểm 2 và các ví dụ minh họa 
 • Kết bài – Conclusion 

Việc lập ra dàn ý rõ ràng và mạch lạc có thể giúp con bám vào đó để làm bài luận một cách trôi chảy và có logic cũng như tránh bỏ sót thông tin.

1.4. Bước 4: Triển khai viết

Khi triển khai viết, con sẽ sử dụng dàn ý đã lập ở bước trước đó. Với một ý viết ra sẽ là một đoạn trong thân bài. Ở phần này, các đoạn văn phải có 1 câu chủ đề (topic sentence) và những điểm chính và đưa ra các ý nhỏ để bổ sung ý cho các ý chính. Nó cần có tính bao quát, cung cấp cho người đọc cái nhìn chung nhất về nội dung đoạn văn và nên chứa đựng yếu tố độc đáo, thu hút.

Lưu ý, hãy hướng dẫn con ước tính số lượng từ định viết cho bài luận tiếng Anh của mình. Đồng thời, sử dụng các từ liên kết giữa các câu để đảm bảo tính mạch lạc nhé!

Ngoài ra, con cũng nên dành thời gian để viết từng phần của bài luận sao cho phù hợp. Ví dụ, với một bài luận tiếng Anh yêu cầu 500 chữ, con có thể dành ra 100 chữ đầu cho phần mở bài và 100 chữ cho phần kết bài. 300 chữ còn lại viết vào phần thân bài, chia thành 2, 3 ý khác nhau, tương ứng mỗi ý từ 100 đến 200 chữ.

1.5. Bước 5: Kiểm tra và hoàn thiện

Sau khi viết xong, ba mẹ cần hướng dẫn con đọc lại những gì mình đã viết và đảm bảo sự liên kết giữa các đoạn văn với nhau. Bên cạnh đó, đừng quên nhắc con kiểm tra kỹ các lỗi chính tả, ngữ pháp. Để chắc chắn rằng các câu văn thực sự trôi chảy, con có thể chèn thêm các từ hoặc cụm từ giúp kết nối các đoạn với nhau.

 

Mô hình viết các bài luận tiếng Anh đơn giản cho trẻ em
Mô hình viết các bài luận tiếng Anh đơn giản cho trẻ em

2. Các từ vựng tiếng Anh cần thiết khi viết bài luận đơn giản cho trẻ em

2.1. Từ vựng cho mở bài

 • From my perspective: theo góc nhìn của tôi
 • From my point of view: theo quan điểm của tôi
 • In my view: tôi cho rằng…
 • In my opinion: theo ý kiến của tôi..
 • To my mind: dựa theo quan điểm của tôi
 • As far as I know…: theo như tôi được biết
 • Personally speaking: cá nhân mà nói
 • To my way of thinking: theo cách nghĩ của tôi
 • What is mentioning is that…: điều đáng nói ở đây là…
 • It is worth noting that: đáng chú ý là
 • It can’t be denied that: không thể phủ nhận rằng

2.2. Từ vựng cho thân bài

 • Firstly/first: đầu tiên
 • First of all: mở đầu là
 • Secondly: thứ hai là
 • Thirdly: thứ ba là
 • In addition to: thêm vào đó
 • Moreover: thêm vào đó
 • Furthermore: xa hơn nữa
 • What’s more + adj: thêm nữa là
 • Accordingly: do đó
 • Nevertheless: tuy nhiên
 • Contrary to: trái ngược với
 • In other words: nói theo một cách khác

2.3. Từ vựng cho kết bài

 • In conclusion: tóm lại
 • In short: tóm lại
 • To conclude: để kết luận
 • To sum up: tổng hợp lại
 • Generally/In general: nhìn chung
 • Taking everything into consideration: xem xét mọi vấn đề
 • All things considered: cân nhắc mọi vấn đề

3. Một số bài luận tiếng Anh đơn giản cho trẻ em tham khảo 

3.1. Bài luận chủ đề Tốt nghiệp

Đề bài: In about 140 words, write a paragraph about the kind of job you would like to do after you finish your education.

Bài luận tiếng Anh về chủ đề tốt nghiệp
Bài luận tiếng Anh về chủ đề tốt nghiệp

After graduating from high school, I have a multitude of aspirations and objectives for my life. My immediate plan is to attend college and then proceed to law school. Following some years of professional experience, I envision settling down, forming a family, and embracing the joys of marriage and parenthood. While I aim to maintain a fulfilling career, the prospect of nurturing a family is equally important to me.

However, I recognize that life’s course is inherently unpredictable, making it challenging to meticulously plan every detail. Life is an ever-changing journey filled with unexpected twists and turns. Along the way, I anticipate encountering various hurdles, such as the rigorous demands of college and law school. The pursuit of a legal career necessitates intense study, unrelenting dedication, and unwavering perseverance.

Nonetheless, I am resolute in my determination to realize my aspirations, whatever they may evolve into, and to reach my maximum potential. Hard work and determination will be my guiding principles as I strive to attain my goals.

3.2. Ví dụ cho các bài luận tiếng Anh đơn giản cho trẻ em chủ đề Thư viện

Đề bài: In about 140 words, write a paragraph about the value of libraries

Bài luận tiếng Anh về chủ đề thư viện
Bài luận tiếng Anh về chủ đề thư viện

A valuable library represents an immense reservoir of information, its boundaries continually expanding thanks to the ceaseless influx of various streams of knowledge. This quality makes libraries particularly enchanting for scholars and individuals whose thirst for knowledge knows no bounds. Over the years, the importance of libraries in disseminating knowledge has been abundantly demonstrated.

Considering the vastness of human knowledge and the brevity of life, even the most dedicated readers cannot hope to fully grasp it all. Those with a passion for knowledge strive to master only a fraction of this vast expanse. Achieving this ambition demands the perusal of numerous books, ranging from affordable to costly, contemporary to antiquated. However, not everyone can afford to purchase all the books related to their desired area of expertise. Thus, it becomes imperative for them to make use of a well-appointed library.

3.3. Ví dụ cho các bài luận tiếng Anh đơn giản cho trẻ em chủ đề chủ đề Khoa học và đời sống

Đề bài: In about 140 words, write a paragraph to discuss science and its effect on our lives

Bài luận tiếng Anh về chủ đề khoa học đời sống
Bài luận tiếng Anh về chủ đề khoa học đời sống

One of the most notable characteristics of the present era is the remarkable progress of science and its profound impact on nearly every facet of societal existence. Today’s scientists are extending their explorations into an ever-expanding array of knowledge domains, building upon the groundwork laid by their predecessors. Modern civilization heavily relies on the contributions of scientists and inventors, with our dependency spanning various fields. We count on medical researchers who tirelessly seek to understand the origins and remedies for diseases, chemists who scrutinize our food and enhance the purity of our water supply, entomologists who wage war against insect pests, engineers who achieve breakthroughs in time and space manipulation, as well as a multitude of other experts who contribute to the advancement of agriculture and industry. 

The progress in science and technology has interconnected the various corners of the world more closely than ever before, enabling us to traverse vast distances in remarkably short periods.

3.3. Link tải 136 bài luận mẫu tiếng Anh đơn giản cho trẻ em

Dưới đây là link tài liệu tham khảo các bài luận mà con có thể dùng trong quá trình luyện tập tại nhà. 

>> Tải ngay tại: [DOWNLOAD FULL PDF] 136 Bài luận mẫu tiếng Anh hay nhất

4. Lưu ý khi viết các bài luận tiếng Anh đơn giản cho trẻ em

4.1. Không mắc lỗi ngữ pháp trong các bài luận tiếng Anh đơn giản cho trẻ em

Hiểu đơn giản, ngữ pháp bao gồm các thì, cấu trúc câu, các từ vựng được sử dụng trong bài. Khi viết, con nên thống nhất sử dụng một loại thì thích hợp nhất. Đồng thời, cần đảm bảo tính logic, liên kết từng ý trong toàn bài viết với nhau. 

Ngôn ngữ sử dụng khi nói và viết là 2 khía cạnh khác nhau. Khi nói, con có thể lược bỏ một số thành phần thì người nghe vẫn có thể hiểu. Tuy nhiên, đối với ngôn ngữ viết thì lại khác, con phải đảm bảo đủ thành phần câu và ngữ pháp câu. Bài luận tiếng Anh của con sẽ trở nên lủng củng, vô nghĩa nếu không đáp ứng điều kiện đúng cấu trúc và ngữ pháp.

4.2. Dùng từ đúng lúc đúng chỗ

Sở hữu vốn từ vựng phong phú là điều tốt nhưng nếu không không biết cách vận dụng từ ngữ vào đúng ngữ cảnh, bài luận sẽ dễ bị “loãng”. Do vậy, khi viết bài luận tiếng Anh, con cần để ý từng từ mình sẽ sử dụng. Không cần khoe hết vốn từ mình có, chỉ cần câu văn hấp dẫn, đúng bối cảnh là có thể tạo ra một bài luận hoàn hảo rồi. Ba mẹ cũng nên cho con cũng nên sử dụng đa dạng những từ đồng nghĩa để giúp bài viết phong phú hơn, hạn chế việc lặp từ.

4.3. Bài viết có hệ thống, bố cục rõ ràng

Một bài văn luôn cần có sự mạch lạc. Mọi dấu câu đều cần theo đúng quy tắc, thể hiện được ý đồ người viết. Đồng thời cũng cần ngắt câu phù hợp, mỗi câu đều phải có nghĩa. Không ít người thường mắc sai lầm khi sử dụng dấu câu bừa bãi hay thậm chí là sử dụng nhiều câu ghép mà không ngắt, tách ý, khiến bài luận trở nên rối hơn. 

4.4. Các bài luận tiếng Anh đơn giản cho trẻ em có tư duy khi sắp xếp câu từ

Cách sắp xếp câu từ và các mệnh đề không đúng quy tắc trong bài luận sẽ khiến bài viết của con gây nên sự khó chịu cho người đọc. Vì vậy, thứ tự về các loại từ, các mệnh đề trong câu cần được trình bày đúng quy tắc là điều hết sức quan trọng. Đây là điểm mà nhiều con có thể chủ quan nhưng người chấm thi rất coi trọng. Vì vậy, hãy lưu ý trình bày các đoạn văn theo đúng yêu cầu và dàn ý đã lập ra để giúp bài viết mạch lạc và tạo ấn tượng tốt nhất nhé!

Khi ba mẹ muốn giúp trẻ phát triển kỹ năng viết tiếng Anh, thì việc cho con thực hành các bài luận tiếng Anh đơn giản là điều cần thiết. Hy vọng bài viết đã cung cấp đến các ba mẹ thông tin hữu ích để đồng hành cùng con trên chặng đường chinh phục ngôn ngữ sắp tới nhé!

Có thể bạn quan tâm

[Ebook + Audio] Top 10 truyện tiếng Anh cho trẻ em từ 3-6 tuổi học vựng hiệu quả 

[Ebook + Audio] Top 10 truyện tiếng Anh cho trẻ em từ 3-6 tuổi học vựng hiệu quả 

Nội dung chính1. Các bước viết bài luận tiếng Anh đơn giản cho trẻ em1.1. Bước 1: Xác định loại bài1.2. Bước 2: Lên ý tưởng cho bài luận1.3....

Đọc tiếp
60+ Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh cơ bản thông dụng nhất

60+ Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh cơ bản thông dụng nhất

Nội dung chính1. Các bước viết bài luận tiếng Anh đơn giản cho trẻ em1.1. Bước 1: Xác định loại bài1.2. Bước 2: Lên ý tưởng cho bài luận1.3....

Đọc tiếp
[Full] Lộ trình học tiếng Anh cho học sinh THCS từ cơ bản đến nâng cao

[Full] Lộ trình học tiếng Anh cho học sinh THCS từ cơ bản đến nâng cao

Nội dung chính1. Các bước viết bài luận tiếng Anh đơn giản cho trẻ em1.1. Bước 1: Xác định loại bài1.2. Bước 2: Lên ý tưởng cho bài luận1.3....

Đọc tiếp
TOP 5 tai nghe học tiếng Anh trẻ em có lượt mua nhiều nhất

TOP 5 tai nghe học tiếng Anh trẻ em có lượt mua nhiều nhất

Nội dung chính1. Các bước viết bài luận tiếng Anh đơn giản cho trẻ em1.1. Bước 1: Xác định loại bài1.2. Bước 2: Lên ý tưởng cho bài luận1.3....

Đọc tiếp
[PDF] TOP 5 Bộ giáo trình tiếng Anh cho trẻ em tiểu học

[PDF] TOP 5 Bộ giáo trình tiếng Anh cho trẻ em tiểu học

Nội dung chính1. Các bước viết bài luận tiếng Anh đơn giản cho trẻ em1.1. Bước 1: Xác định loại bài1.2. Bước 2: Lên ý tưởng cho bài luận1.3....

Đọc tiếp
Tổng hợp 10 trang web học tiếng Anh online chất lượng cho bé tại nhà

Tổng hợp 10 trang web học tiếng Anh online chất lượng cho bé tại nhà

Nội dung chính1. Các bước viết bài luận tiếng Anh đơn giản cho trẻ em1.1. Bước 1: Xác định loại bài1.2. Bước 2: Lên ý tưởng cho bài luận1.3....

Đọc tiếp
7 Quy tắc dạy tiếng Anh cho trẻ theo phương pháp Effortless English

7 Quy tắc dạy tiếng Anh cho trẻ theo phương pháp Effortless English

Nội dung chính1. Các bước viết bài luận tiếng Anh đơn giản cho trẻ em1.1. Bước 1: Xác định loại bài1.2. Bước 2: Lên ý tưởng cho bài luận1.3....

Đọc tiếp
Phân loại các cấp độ tiếng Anh cho trẻ em theo năng lực

Phân loại các cấp độ tiếng Anh cho trẻ em theo năng lực

Nội dung chính1. Các bước viết bài luận tiếng Anh đơn giản cho trẻ em1.1. Bước 1: Xác định loại bài1.2. Bước 2: Lên ý tưởng cho bài luận1.3....

Đọc tiếp
[Update] Bài tập tiếng Anh về Chủ đề Thời tiết cho trẻ em

[Update] Bài tập tiếng Anh về Chủ đề Thời tiết cho trẻ em

Nội dung chính1. Các bước viết bài luận tiếng Anh đơn giản cho trẻ em1.1. Bước 1: Xác định loại bài1.2. Bước 2: Lên ý tưởng cho bài luận1.3....

Đọc tiếp
Đăng ký thi Flyers như thế nào? Toàn bộ thông tin về kỳ thi

Đăng ký thi Flyers như thế nào? Toàn bộ thông tin về kỳ thi

Nội dung chính1. Các bước viết bài luận tiếng Anh đơn giản cho trẻ em1.1. Bước 1: Xác định loại bài1.2. Bước 2: Lên ý tưởng cho bài luận1.3....

Đọc tiếp
5 Cách học tiếng Anh cùng con hiệu quả ba mẹ cần biết

5 Cách học tiếng Anh cùng con hiệu quả ba mẹ cần biết

Nội dung chính1. Các bước viết bài luận tiếng Anh đơn giản cho trẻ em1.1. Bước 1: Xác định loại bài1.2. Bước 2: Lên ý tưởng cho bài luận1.3....

Đọc tiếp
Về đầu trang

Đăng ký nhận tư vấn